Bokningsvillkor


 

Bokningsvillkor för Luomus besöksmål

Bokningsbekräftelse

Kunden får omedelbart efter slutförd bokning en bokningsbekräftelse som skickas till den e-postadress som angivits på nätblanketten. Observera att bokningar via nätblankett gäller först efter att Naturhistoriska museet bekräftat bokningen. Bokningsbekräftelsen skickas via e-post till den adress som angivits, om inte annat avtalas. Naturhistoriska museet försöker bekräfta bokningen så snabbt som möjligt. Om kundens bokning inte kan bekräftas före tidpunkten för guidningen, anses bokningen vara avbokad. Naturhistoriska museet är inte ersättningsskyldigt för bokningar som inte bekräftats.

Kunden är skyldig att kontrollera att bokningsuppgifterna i ankomstmeddelandet och bokningsbekräftelsen är riktiga. Om kunden upptäcker att bokningsuppgifterna behöver korrigeras, ska kunden kontakta Naturhistoriska museets guidningstjänst (opastukset[at]luomus.fi). Om bokningsuppgifterna ändras, gäller de nya uppgifterna först efter att en ny bokningsbekräftelse med ändrade uppgifter har skickats till kunden.

Gruppstorlek

Gruppstorleken vid guidade turer är begränsad. Beroende på typen av guidning varierar den mellan 20 och 30 personer. Därför kan du behöva boka flera guidningar utifrån antalet personer i gruppen.

Ankomst till guidningen

Var gärna på plats minst 10 minuter innan guidningen börjar. Om gruppen meddelar att de blir försenade till guidningen, genomförs en kortare guidningstur.

Skolelever, daghemsbarn och andra barngrupper

Lärare/föräldrar ansvarar för sin grupp under hela besöket (även under guidningen) och ser till att andra besökare inte blir störda och att museets regler följs.

Allmänna regler vid Naturhistoriska museets besöksmål:

 • Det är förbjudet att röra vid utställningsföremål, vitriner, vattenelement och växter, om det inte särskilt anges med en skylt att det är tillåtet.
 • Gå lugnt i lokalerna och ta hänsyn till andra besökare.
 • Prata inte för högt.
 • Undvik att använda Naturhistoriska museets hiss, om det inte finns en skälig grund att använda den. Vi önskar att hissen hålls ledig för dem som behöver den.
 • Utställningsföremål eller växter får inte flyttas. Namnskyltar på växter eller andra identifikationsmärken får inte tas bort.
 • Levande växter (till exempel krukväxter eller snittblommor) eller jord får inte föras in i växthusen på grund av risken för växtsjukdomar och skadedjur.
 • Det är inte tillåtet att använda vattenbassängerna eller röra vid vattnet på grund av vattnets varierande kvalitet.
 • Personalens anvisningar ska följas.

Följande föremål är inte tillåtna i Naturhistoriska museets utställningslokaler och växthus:

 • resväskor
 • vassa föremål (så som saxar och knivar)
 • paraplyer
 • ballonger
 • all slags mat och dryck (du kan äta medhavd mat på Naturhistoriska museets matsäcksplats och i entréhallen till Kajsaniemi växthus. I utställningslokalerna eller växthusen är det inte tillåtet att äta något. Ett undantag utgör växthusen dit du får ta med dig alkoholfria drycker i plastflaska, men innehållet får inte hällas i planteringarna).
 • fotograferingsstativ och annan fotoutrustning med undantag av kamera/telefon (om man inte avtalat separat om fotografering med stativ)

Betalning och fakturering

Guidning och inträdesavgifter kan betalas mot faktura, eller på plats i kassan innan guidningsturen börjar. Godkända betalningssätt är kontant betalning, bankkort, Visa Electron och kreditkorten Visa och MasterCard. Personliga inträdesavgifter kan även betalas med Museikortet, Smartums motions- och kultursedlar (à 5 euro), SmartumVisa-kortet eller mobilappen SmartumPay. Inträdesbiljetter debiteras utifrån det faktiska antalet personer som deltar i guidningen.

Kontaktuppgifter som behövs för faktureringen anges på den elektroniska blanketten i samband med bokningen eller ges till kassan vid ankomsten till guidningen. En faktureringsavgift debiteras vid betalning mot faktura. Om den som står för betalningen har ett FO-nummer, ska det anges i faktureringsuppgifterna. Vid elektronisk fakturering ska EDI-koden anges. Vid alla faktureringssätt ska även pappersfaktureringsadressen anges. Vi accepterar även betalningsförbindelser (så som stadens/kommunens Kosti ) och resebyråernas vouchers, bara de nödvändiga faktureringsuppgifterna och FO-numret framgår av blanketten.

Avbokningsvillkor

Kundens avbokningar:

Kunden ska i första hand avboka guidningen via e-post på adressen opastukset[at]luomus.fi. Guidningen kan avbokas kostnadsfritt tre vardagar före den bokade tidpunkten. Vid avbokning som görs två vardagar eller senare före den bokade tidpunkten debiterar vi 50 % av beloppet på den bokade guidningen och faktureringskostnader. Vid avbokning som görs på den bokade guidningsdagen och vid utebliven avbokning debiterar vi fullt guidningsbelopp och faktureringskostnader. Fakturan skickas till den adress som angivits på bokningsblanketten.

Naturhistoriska museets avbokningar:

Om Naturhistoriska museet måste avboka en guidning, erbjuds kunden ett kostnadsfritt besök i besöksmålet på egen hand. Följderna av avbokningen, såsom kundens resekostnader, ersätts inte.

Stängt besöksmål

Naturhistoriska museet försöker informera alla som gjort en bokning om plötsliga ändringar i besöksmålens öppettider. Om informationen om att ett besöksmål är stängt inte inom skälig tid når en kund som gjort en bokning, erbjuds kunden en kostnadsfri guidning vid en annan tidpunkt (dock inom ett år efter den ursprungliga tidpunkten). Alternativt erbjuds kunden ett kostnadsfritt besök på egen hand på ett av Naturhistoriska museets besöksmål som är öppet vid den tidpunkt som kunden ursprungligen bokat. Följderna av avbokningen, såsom kundens resekostnader till besöksmålet, ersätts inte.

Oöverstigligt hinder (force majeure)

Om ett besöksmål måste hållas stängt eller om en bokad guidning måste ändras eller avbokas på grund av ett oöverstigligt hinder (force majeure), förbehåller sig Naturhistoriska museet rätten att inte erbjuda ett kostnadsfritt besök eller en guidning. I händelse av oöverstigligt hinder betalar Naturhistoriska museet inte heller ut ersättning till kunden.