Boka en guide

Botaniska trädgården i Gumtäkt

Botaniska trädgården i Gumtäkt

Bokningsinformation


max. 30 personer.

Vi levererar fakturor till företag, organisationer och privatpersoner i Finland. Vi utfärdar inte fakturor utomlands. Faktureringsorganet är Helsingfors universitet (affärsnummer: 0313471-7).

Faktureringsinformation, inhemskt företag / bolag

Faktureringsinformation, inhemskt individHelsingin yliopisto Helsingin yliopisto