Bokningsvillkor – händelse


Villkor för anmälan till evenemang vid Luomus besöksmål

Anmälningsbekräftelse

Kunden får omedelbart efter slutförd anmälan en bekräftelse som skickas till den e-postadress som kunden uppgett på nätblanketten. Anmälningar som gjorts med nätblankett börjar gälla genast.

Det är på kundens ansvar att kontrollera evenemangets uppgifter i bekräftelsen. Till samma evenemang kan man utöver sig själv samtidigt anmäla fyra andra deltagare.

Evenemangens storlek

Det högsta tillåtna antalet deltagare varierar enligt evenemang. Deltagarbegränsningen anges alltid i beskrivningen av evenemanget. Antalet lediga platser anges uppe på anmälningsblanketten.

Ankomst till evenemangen

Var gärna på plats minst 10 minuter innan evenemangen börjar.

Betalning

Ett evenemang kan vara avgiftsbelagt, avgiftsfritt eller ingå i inträdesbiljettens pris. Om evenemanget är avgiftsbelagt eller kräver inträdesavgift ska avgiften betalas vid kassan innan evenemanget börjar. Godkända betalningssätt är kontant betalning, bankkort, Visa Electron och kreditkorten Visa och MasterCard. Personliga inträdesavgifter kan även betalas med Museikortet, Smartums motions- och kultursedlar (à 5 euro), SmartumVisa-kortet eller mobilappen SmartumPay.

Avbokningsvillkor

Kunden avbokar:
Om kunden vill avboka sitt deltagande kan avbokningen göras via en länk som finns i e-postbekräftelsen. Om avbokningen görs via länken, avbokas deltagandet för samtliga personer som ingår i samma anmälan. Om du t.ex. har anmält fyra personer till ett evenemang och två av dem inte kan komma, ska du via länken avboka hela anmälan och sedan göra en ny anmälan för två personer.

Luomus avbokningar:
Om Luomus måste avboka ett evenemang, meddelas detta per e-post till kunden. Följderna av
avbokningen, såsom kundens resekostnader, ersätts inte.

Stängt besöksmål

Luomus försöker informera de anmälda om plötsliga ändringar i besöksmålens öppettider. Om informationen om att ett besöksmål är stängt inte når kunden inom skälig tid, erbjuds kunden gratis inträde vid en annan tidpunkt.

Oöverstigligt hinder (force majeure)

Om ett besöksmål måste hållas stängt eller om ett evenemang måste ändras eller avbokas på grund av ett oöverstigligt hinder (force majeure), förbehåller sig Luomus rätten att inte erbjuda ett kostnadsfritt besök. I händelse av oöverstigligt hinder betalar Luomus inte heller ut ersättning till kunden.